Covid-19

small_header_2023

COVID-19

Met het Covid Safe Ticket kan je op Swing vertoeven zonder mondmasker en niet verplicht aan tafels. Uw vege Blues lijf kan zich aldus vrijelijk bewegen op het festival!

Om toegang te krijgen tot het festival – lees dit goed:

Het Covid Safe Ticket is noodzakelijk voor grotere evenementen en is beschikbaar voor mensen die volledig beschermd zijn via vaccinatie (volledige vaccinatie plus twee of vier weken, naargelang het vaccin), over een herstelcertificaat of een recente, negatieve test beschikken.

Het Covid Safe certificaat is verplicht voor alle bezoekers vanaf de leeftijd van 12 jaar. Iedereen vanaf die leeftijd moet kunnen bewijzen Covid Safe te zijn volgens de geldende regelgeving. Dit gebeurt bij voorkeur door het gebruik van het Covid Certificaat door middel van de Covid Safe app.

In alle gevallen is er een geldige QR code nodig die jou, samen met een identiteitsbewijs toegang kan verlenen tot het festival.

Wij dienen aldus eenieder te controleren vooraleer jullie toegang kunnen krijgen tot het festival.

Wij voeren geen COVID testen uit er plaatse, je dient van te voren zélf te controleren of je in orde bent met de geldende regelgeving.

Voor onze bezoekers uit andere landen dan België: dient u in elk geval te voldoen aan de inreisvoorwaarden die op dat moment van toepassing zijn én kijk goed na of je voldoet aan de voorwaarden en dat je het juiste certificaat kunt voorleggen dat beantwoordt aan de regels hierboven.

Sponsors

Comments are closed.